MURATPAŞA ÇEVRE FESTİVALİ HAKKINDA

Muratpaşa Çevre Festivali; Antalya Muratpaşa Belediyesi ve GEA işbirliği ile 19-20-21 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Antalya’da  doğaya ve çevreye, ekolojiye, hayvanlara, bitkilere, dünyaya aklımızı ve kalbimizi açacağımız bir Çevre Festivali sizlerle olacak. Birçok keyifli  atölye çalışmaları ile doğayla ve kendimizle barışık bir yaşam oluşturmak için yeteneklerimizi geliştirecek ve çevremize faydalı olacağız.

Festivali özel bir zamanda gerçekleştiriyoruz: 22 Nisan Dünya Günü (Earth Day) 1970’de başlamış olan ve her yıl kutlanan, günümüzde 192 ülkeden 50.000'den fazla ortak organizasyonla 1 milyardan fazla kişinin yer aldığı küresel bir olay ve şu anda dünyanın en büyük sivil odaklı çevre etkinliğidir. Bu festival ile aynı zamanda Dünya Gününe destek veriyoruz.

Çevre değerlerine saygılı bir toplumsal düzen, toplumu oluşturan bireylerin doğru bilgiye ulaşması ve sonrasında oluşacak bilinç ve davranışlar bütününe bağlıdır. Sağlıklı bir doğa, ayni zamanda sağlıklı bir ekonomi ve sağlıklı bir halk demektir.

Uzman konukların söyleşileri ile Gıda ve Ekoloji, Tarım ve tohumla ilgili gerçekler, şehirde ekolojik yaşam gibi pek çok konuda bilgiler alacak  ve onlara sorular sorabileceksiniz. Daha iyi bir çevre ortak paydasında hareket eden birçok sivil toplum örgütü ve gruplarla temas etmek tanışmak ve çalışmaları hakkında bilgi almak ve destek olmak isteyenler için burada olacaklar. Çevre ve  ekoloji  ile ilgili kitap ve yayınevlerine stantlarında ulaşabileceksiniz.

Yerel tohumlara ulaşabilecek ve temaslar kurabileceksiniz. Çocuklar için özel tiyatral animasyonlar,  Belgesel film gösterimleri, konserler, sergiler, sahne etkinlikleri, hepsi ve fazlası 19-21 nisan tarihleri arasında Antalya’da Muratpaşa Kent Meydanı’nda siz doğa severleri bekliyor.

Muratpaşa Belediyesi, çevrenin değerini benimseyerek başlattığı Çevreci Komşu Kart Projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak attığı adıma yeni bir halka daha ekleyerek ulusal çapta katılımlarla ve çevre ile ilgili aynı duyarlılığı paylaştığı GEA’nın 28 yıllık çevre ve ekoloji üzerine gerçekleştirdiği yüzlerce  ulusal ve uluslararası faaliyetler ve gönüllü organizasyon yeteneğiyle birlikte Muratpaşa Çevre Festivali’ni gerçekleştiriyor.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR ?

22 Nisan Dünya Günü – Earth Day, kutlu olsun!
 
Dünya Günü Nedir?

Dünya Günü (Earth Day) 1970’de başlamış olan ve her yıl kutlanan , günümüzde 192 ülkeden 50.000'den fazla ortak organizasyonla 1 milyardan fazla kişinin yer aldığı küresel bir olay ve şu anda dünyanın en büyük sivil odaklı etkinliğidir. Dünya Günü dünyadaki en büyük sivil kutlama ve insan davranışını değiştiren ve politika değişikliklerini kışkırtan bir gün durumuna geldi.

Dünya Günü'nün 2019 teması “Plastik Kirliliği Sonlandır”

Plastik kirlilik, gezegenimiz için iklim değişikliğiyle rekabet eden gerçek ve büyüyen bir tehdit. Deniz canlılarının yaralanmasından insan hormonlarını bozmaya kadar, plastik kirliliği yıkıcı bir etkiye sahiptir. İyi haber şu ki bu sorunu çözebiliriz. Vatandaşlar plastik kirliliğin sona erdirilmesi için bir eylemci rol oynayabilir.

Bu nedenle Dünya Günü Ağı'nın  Plastik Kirliliği Sonlandır kampanyası  (bkz.: https://www.earthday.org/campaigns/plastics-campaign/) , vatandaşları eğitmek ve harekete geçirmek ve hükümetler ve şirketler üzerinde dünyadaki plastik kirliliğinde büyük ölçekli düşüşler gerçekleştirmek için etkili olmaya çalışmaktadır. Amacı, Dünya Günü 2019'i, fosil yakıt esaslı plastiklerin kirletici olmayan malzemelerle değiştirme nihai hedefine doğru ilk adımı işaretlemektir.

Plastik kirlilik sadece bir çevresel kriz değil, aynı zamanda günümüzün en acil halk sağlığı, insan hakları ve sosyal adalet konularından biridir. Kampanya, dünyanın her yerinde dayanışma kuracak ve üreticileri ve liderleri sorumlu tutan çözümler üretecektir. Kampanya, Bilinçlendirme ve değişen tutum ve davranışları plastik kirliliğin azaltılmasına ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak odak noktası olarak 2019 Dünya Günü'nü kullanacak.

Plastik Kirliliğin Sona Erdirilmesi kampanyasında Dünya Günü Ağı şunları tavsiye ediyor:
Vatandaşların kendi davranışlarını ve topluluklarının davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için vatandaşları eğitin.
Ticari liderleri plastik kirliliği azaltmak ve ortadan kaldırmak için yeni taahhütler oluşturmaya davet ediyoruz.
Plastik kirliliği önlemek ve yönetmek için küresel bir çerçeve için destek oluşturmak üzere hükümetlerle birlikte çalışmak.
Plastik Kirliliği Sonlandır kampanyası, 2016 yılında başlayan ve 2020'de Dünya Günü'nün 50. yıldönümüne kadar süren beş yıllık bir projedir  ve sonraki on yıl boyunca da devam edecektir.

İlk Dünya Günü'nden kırk yedi yıl sonra  kendimizi kurtarmak için gerekli olan önlemleri alıp almayacağımız konusu hala eğretidir.  Eğitim ve eylem, gezegenimizi korumak için alabileceğimiz en değerli iki adımdır. Dünya Günü buna başlamak için bir gündür.

EKOLOJİ NEDİR ?

Ekoloji kelime kökeni oikos ve logos’tan gelmektedir. Oikos: Yaşadığımız dünya, yeryüzü, evimiz, yurdumuzdur.  Logos: Bilim, kelam, sözdür. Yani Ekoloji yaşadığımız dünyanın, yeryüzünün, evimizin bilimi, sözüdür. Bugün artık sormayı unuttuğumuz sorulardan bahsedebiliriz, Ben kimim? İnsan nedir? Evren nedir? İnsan ve evren arasındaki bağ, doğa ve insan arasındaki bağ... Yaşadığımız dünyanın bilgisinden-oikos logos- ne kadar haberdarız?  Ekoloji bilimi bugün çok farklı bilim disiplinleri ile incelenmeye ve anlaşılmaya devam etmektedir.

NEDEN ÇEVRE FESTİVALİ ?

Çevre bilincini artırmak ve toplumda bu konuda bir birlik sağlamak için,

Atölyeler, tiyatro, sinema , konser, karikatür  gibi faaliyetlerle akılda kalıcı mesajlar vermek için,
Çocukların kalbinde  doğa sevgisi oluşturmak için,

Doğal gıdalar kullanmak, organik tarım ve yerel tohumu kullanımı konusunda yardım etmek için,

Kirliliği önlemek, atık dönüşümü, temizlik kampanyaları, ekolojik temizlik ürünleri yapımı gibi konularda yapılan çalışmaları öğrenmek için,
Çevreye yarar sağlayan  çalışmalarla ilgili eğitimler almak ve atölyelere katılmak için,

Doğanın verimliliğini vurgulamak ve rant uğruna tahrip edilen çevrenin aslında zenginlik değil tersine sosyal , ekonomik ve çevresel zarar getirdiğini uzmanlardan öğrenmek için,

Tüm canlı varlıkların yaşam haklarını hatırlamak için,

Çevre hepimizin olduğu için onu korumayı sadece devletten beklemeden toplumla bütünleşerek onu hep birlikte korumayı sağlamak için bir çevre festivali düzenliyoruz.

Muratpaşa Çevre Festivali - 20-21-22 Nisan 2019 - Muratpaşa Kent Meydanı